Skip to main content
Whistleblowing Service

Whistleblowing

Θέλετε βοήθεια για τη δημιουργία ασφαλών διαύλων επικοινωνίας whistleblower;

Η εφαρμογή μας για εκείνους που αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου της ΕΕ εξασφαλίζει πλήρη ανωνυμία και παρέχει συμβουλές για κάθε περίπτωση. Ανεξάρτητα από το αν είστε εταιρεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, οργανισμός ή αρχή, σας βοηθάμε με την πολιτική, την εφαρμογή της, την οδηγία της ΕΕ για το WB και το νόμο που την ενσωμάτωσε στην Ελλάδα.


Μοναδική, ανεξάρτητη εφαρμογή για εκείνους που ανώνυμα αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου.

Το myETHOS είναι μια ασφαλής web-based εφαρμογή σε περιβάλλον cloud, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν εργαζόμενοι, συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες ή το ευρύ κοινό για να αναφέρουν εικαζόμενες παραβιάσεις δικαίου 24Χ7. Η εφαρμογή επιτρέπει την ανώνυμη αναφορά μέσω web και τηλεφώνου. Φυσικά, η λύση είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του GDPR, της οδηγίας της ΕΕ για το WB και του Ν. 4990/2022 που την ενσωμάτωσε στην Ελλάδα


Εξωτερική Επεξεργασία

Η εφαρμογή myETHOS είναι κάτι περισσότερο από μια εφαρμογή για Η/Υ. Σε περίπτωση διαχείρισης υποθέσεων, οι διαχειριστές της εταιρείας myETHOS Services αναλαμβάνουν την υπόθεση και κάνουν διάλογο με τον καταγγέλλοντα κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης διαδικασίας. Επιπλέον, συστήνεται στον πελάτη η ενδεικνυόμενη ενεργεία για κάθε περίπτωση. Όλες οι εισερχόμενες υποθέσεις αντιμετωπίζονται από προσωπικό ης εταιρείας myETHOS Services με ερευνητική εμπειρία.


Εσωτερική Επεξεργασία

Η εφαρμογή myETHOS είναι από προεπιλογή σχεδιασμένη ώστε όλες οι εισερχόμενες αναφορές παραβιάσεων να χειρίζονται από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πελάτη.


Ιστορία

Στις 26 Νοεμβρίου 2019, η Οδηγία για την Προστασία των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ (Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937) («η Οδηγία Whistleblowing») δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Δεκεμβρίου 2019. Τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, είχαν στη διάθεσή τους 2 έτη από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας να την ενσωματώσουν στο δίκαιο τους .

Με τον Ν. 4990/2022 η Ελλάδα ευθυγραμμίστηκε με τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται από την Οδηγία.

Η νέα νομοθεσία σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι από τις 11η Μαΐου 2023 οι εταιρείες με περισσότερους από 250 υπαλλήλους ή ένας ΟΤΑ με περισσότερους από 10.000 κατοίκους θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητα καταγγελίας παραβιάσεων του δικαίου. Οι εταιρείες με πενήντα (50) έως διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζομένους οφείλουν να συμμορφωθούν έως τη 17η Δεκεμβρίου 2023.

Επιπλέον, το νέο κανονιστικό πλαίσιο απαιτεί καλά σχεδιασμένες εσωτερικές διαδικασίες για τον χειρισμό και την παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν εκείνους που αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου.

ΕΞΕΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΑΣ ΓΙΑ WHISTLEBLOWING


H myETHOS Services χειρίζεται περιπτώσεις καταγγελίας παραβιάσεων του δικαίου από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση της

Αναφορά

Οι καταγγέλλοντες μπορούν να αναφέρουν εικαζόμενες παρατυπίες μέσω web ή τηλεφώνου 24X7. Είναι επίσης δυνατή η αναφορά μέσω φυσικής συνάντησης.

Επεξεργασία

Η επεξεργασία της καταγγελίας από τον έμπειρο και ανεξάρτητο διαχειριστή της εταιρείας myETHOS Services αρχίζει μέσα σε 24 ώρες από την ολοκλήρωση των διαδικασιών για σύγκρουση καθηκόντων και KYC.

Παροχή Συμβουλών

Στον πελάτη παρέχονται ενδεικνυόμενες συμβουλές σε κάθε περίπτωση για λήψη αποφάσεων.

Διερεύνηση

Η εταιρεία myETHOS Services μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διερεύνησης. Οι σύμβουλοι και οι νομικοί της εταιρείας myETHOS Services έχουν πολυετή εμπειρία σε ερευνητικές εργασίες.

Ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών

Η εταιρεία myETHOS Services παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που έχουν σχέση με τη Oδηγία της ΕΕ για το WB και το Ν. 4990/2022 για εκείνους που αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου δηλ. από τη λήψη της αναφοράς έως την διερεύνηση της. Τούτο σημαίνει ασφάλεια για όλους τους εμπλεκόμενους.

Έλεγχος

Φροντίζουμε η διαδικασία αναφοράς παραβιάσεων δικαίου να:

Συμμορφώνεται με τον GDPR

Ακολουθεί την Οδηγία της ΕΕ και το Ν. 4990/2022

Eίναι ανώνυμη

Παρέχονται ανεξάρτητες συμβουλές

Εξασφαλίζονται υψηλή ασφάλεια πληροφορικής και πληροφοριών

Eίναι κρυπτογραφημένη

Έχει σταθερό ετήσιο κόστος

Πελάτες

Το ΕΒΕΑ πρωτοστατεί στην συμμόρφωση με το N. 4990/2022 που ενσωμάτωσε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2022 την Οδηγία για την Προστασία των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ 2019/1937 γνωστή και ως "η Οδηγία Whistleblowing". Το ΕΒΕΑ ενέκρινε την εγκατάσταση από την myETHOS Υπηρεσίες Ε.Ε. του web based λογισμικού που έχει σχεδιάσει, προγραμματίσει και υλοποιεί για να αποτελέσει το εσωτερικό σύστημα υποβολής, παραλαβής και διαχείριση των καταγγελιών του νόμου.
H Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ μητρική εταιρεία του Ομίλου Σαράντη ενέκρινε την εγκατάσταση από την myETHOS Υπηρεσίες Ε.Ε. του web based λογισμικού που έχει σχεδιάσει, προγραμματίσει και υλοποιεί για να αποτελέσει το εσωτερικό σύστημα υποβολής, παραλαβής και διαχείριση των καταγγελιών του Ν. 4990/2022.
Ο Όμιλος προσφέρει κορυφαίες & καινοτόμες υπηρεσίες φροντίδας υγείας σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές & πιστοποιήσεις. Διαθέτει 6 υπερσύγχρονες μονάδες σε Αθήνα & Θεσ/νίκη. Ο Όμιλος ενέκρινε την εγκατάσταση από την myETHOS Υπηρεσίες ΕΕ του λογισμικού που εκείνη έχει σχεδιάσει, προγραμματίσει & υλοποιεί για να αποτελέσει το εσωτερικό σύστημα υποβολής, παραλαβής & διαχείριση των καταγγελιών του Ν.4990/2022.
H KOSMOCAR AE είναι επίσημος εισαγωγέας των αυτ/των Volkswagen, Audi, Skoda στην Ελλάδα, των μοτ/των Ducati σε Ελλάδα και Κύπρο και επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Bentley και Lamborghini Service Center για την Ελλάδα. H KOSMOCAR AE ενέκρινε την εγκατάσταση από την myETHOS Υπηρεσίες ΕΕ του web based λογισμικού για να αποτελέσει το εσωτερικό σύστημα υποβολής, παραλαβής και διαχείριση των καταγγελιών του Ν.4990/2022.

Δωρεάν ΔΟΚΙΜΗ του λογισμικού myETHOS

Εφόσον είστε σε αναζήτηση software whistleblowing, τότε απλά και άνετα κανονίστε συνάντηση μαζί μας

  1. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε συνάντηση στο ημερολόγιο και να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας και να τη στείλετε
  2. Στη συνέχεια, θα λάβετε προσωπικό εισαγωγικό email στο software
  3. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προσωπικά

Tα οφέλη σας

  • Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία της ΕΕ για το WB kai to N. 4990.2022
  • Προσαρμόστε την πλατφόρμα whistleblowing της myETHOS με τα εταιρικά σας χρώματα, το λογότυπο και το κείμενο που ταιριάζει στις ανάγκες σας
  • Ανώνυμη & εξατομικευμένη αναφορά υποθέσεων
  • Προκαθορισμένα βήματα για την αντιμετώπιση των αναφερόμενων υποθέσεων
  • Απλουστευμένη διαχείριση των πληροφοριών μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υποθέσεων
  • Ευφυείς μηχανισμοί που σας επιτρέπουν να τηρείτε αξιόπιστα τις προβλεπόμενες προθεσμίες
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

120€ + ΦΠΑ

Μηνιαία

ADVANCED
 

Προσαρμοσμένη

Ειδική χρέωση

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Please let us know your first name.
Please let us know your last name
Please let us know your email address.
Please let us know your direct phone.
Please let us know your organisation.
Invalid Input
Please let us know your message.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ για να λάβετε τις τελευταίες ενημερώσεις στα ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

K. Σφακιανάκη 20
73135 Χανιά
Ελλάδα

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2104441231

© MyEthos. All rights reserved.
© MyEthos. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.